Publikime

  • Klodjan Skënderaj, Artan Hoxha  Ekzekutimi i vendimeve penale, Shtëpia botuese “Morava”, Tiranë 2019
  • Sokol Mëngjesi “Bazat e doktrinës të së drejtës penale – Institute dhe koncepte të pjesës së përgjithshme” Shtëpia botuese Morava, Tiranë 2016
  • Sokol Mëngjesi “Interpretimi sistematik i Pjesës së Posaçme të Kodit Penal shqipëtar në krahasim me doktrinën penale greke„ P. N. Sakkula, Athinë 2011
  • Sokol Mëngjesi “Legjislacioni penal grek-Kodi Penal-Ligje penal të posaçëm-Kodi Korrektues„ P. N. Sakkula, Athinë 2007
  • ALTERUM “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, I azhornuar deri në Tetor 2019 dhe i pajisur me ndryshimet e dispozitave ndër vite.
  • ALTERUM “Kodi i Procedurës Penale”, I azhornuar deri në Tetor 2019 dhe i pajisur me ndryshimet e dispozitave ndër vite.